نویسنده = سهیل رستمکلایی
تعداد مقالات: 1
1. آزمایشگاه‌ها و ایمنی در برابر زلزله

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 19-24

مجید محمدی؛ سهیل رستمکلایی