نویسنده = حسین عبدالمحمدزاده
تعداد مقالات: 2
1. معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 81-87

حسین عبدالمحمدزاده


2. طبقه‌بندی و کدبندی پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 35-40

حسین عبدالمحمدزاده