نویسنده = عبدالرضا یزدانی
تعداد مقالات: 1
1. اصول کارکردی پراش پرتو ایکس تک بلور

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-111

عبدالرضا یزدانی