نویسنده = سهیل شیرازیان
تعداد مقالات: 2
1. معرفی روش پراکندگی نور دینامیکی (Dynamic Light Scattering)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 13-18

مرتضی نظری؛ علی حلاج جهانی؛ سهیل شیرازیان


2. آشنایی با میکروسکوپ رامان کانفوکال

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 95-102

علی جهانی؛ مرتضی نظری؛ سهیل شیرازیان