نویسنده = جواد فیضی
تعداد مقالات: 9
1. اهمیت پرتودهی هسته ای جهت کاهش آلودگی های میکروبی مواد غذایی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 5-9

جواد فیضی؛ مریم غیور کاظمی


2. روش های اندازه گیری آفلاتوکسین ها

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 39-48

جواد فیضی؛ فهیمه محمودی


3. مروری بر اهمیت تکنیک الایزا و کاربرد آن در صنایع غذایی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 19-25

مریم غیور کاظمی؛ جواد فیضی


4. آنتوسیانین ها: از منبع تا مصرف

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 5-11

جواد فیضی؛ زهرا براتی


5. نقش حیاتی بلانک در آماده‌سازی نمونه‌ها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 5-10

نرجس بهزادی مقدم؛ جواد فیضی؛ پریسا سراوانی


6. مروری بر روش های نوین استخراج عصاره های گیاهی

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-23

عارفه کردجزی؛ جواد فیضی


8. کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا: بایدها و نبایدها

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-79

جواد فیضی؛ فهیمه محمودی


9. مروری بر روش های خشک کردن مواد غذایی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 81-86

جواد فیضی؛ عارفه کردجزی