نویسنده = مجتبی اسفندیاری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ریسک آزمایشگاه شیمی دانشگاه بجنورد با بکارگیری روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 33-38

مجتبی اسفندیاری؛ عبدالواحد ارازنیا؛ ابوالفضل محمدی