کلیدواژه‌ها = نانولوله‌های کربنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی توزیع طول نانولوله های کربنی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 11-14

غلامرضا کیانی؛ ایوب کریم زادقویدل