کلیدواژه‌ها = اکریل آمید
تعداد مقالات: 1
1. اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه‌های ژنتیک مولکولی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-83

سعید نیک‌بین؛ مهدی داوری