کلیدواژه‌ها = سنتر
تعداد مقالات: 1
1. آئروژل: خواص مکانیکی، روش سنتر، کاربرد

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 5-12

محمدرضا مرکی