کلیدواژه‌ها = رنگ‌دانه طبیعی
تعداد مقالات: 1
1. آنتوسیانین ها: از منبع تا مصرف

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 5-11

جواد فیضی؛ زهرا براتی