نقش حیاتی بلانک در آماده‌سازی نمونه‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 . مدیر بازرگانی، آزمایشگاه بسپار پایش پارس، مشهد،

2 عضو هیئت علمی و رئیس آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

3 دانشجوی دکتری شیمی تجزیه. دانشگاه مازندران. بابلسر، ایران

چکیده

محدودیت اساسی دقت در آنالیزهای شیمیایی، خطای سیستماتیک است. خطای سیستماتیک واقعی فرآیند اندازه‌گیری، با آنچه که فرض کرده‌ایم متفاوت است. برای هر اندازه‌گیری، مقدار اندازه‌گیری شده باید برای کلیه منابع خطای سیستماتیک اصلاح شود و مقدار واقعی باید با مقدار عدم اطمینان در سطح اطمینان مشخصی اعلام شده باشد. تعیین دقت واکنش‌های شیمیایی نیاز به دانشی دقیق در مورد بلانک‌های شیمیایی و محصولات شیمیایی حاصل از هر مرحله از فرآیند جداسازی دارد. بلانک‌ها اغلب در هر کارتجزیه‌ای در طی کاربرد روتین روش اندازه‌گیری نیز داخل می‌شوند. اگر تصحیح بلانک دقیق نباشد، یک بایاس در مقدار نهایی ممکن است وارد شود. بنابراین معمولا بلانک، پاشنه آشیل آنالیزهای شیمیایی در نظر گرفته می‌شود. غالباً روش‌های دقیق، خطاهای زیادی ناشی از عدم آگاهی و توجه نادرست به بلانک‌های شیمیایی تولید می‌کنند. برای بسیاری از اندازه‌گیری‌ها اغلب لازم است که آنالیت مورد نظر را به صورت کاملا خالص از بافت آن جدا کنیم. این روش معمولاً شامل تجزیه یک نمونه و جداسازی یک یا چند آنالیت توسط چندین مرحله استخراج است. هدف این مقاله، توصیف انواع مختلف بلانک است که ممکن است در طی صحه‌گذاری روش استفاده شوند و نیز در اختیار گذاشتن راهنما برای موقعیت‌هایی که ممکن است تهیه یک ماتریکس بلانک مناسب، مشکل باشد.

کلیدواژه‌ها