بررسی تجربی توزیع طول نانولوله های کربنی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی-نانوفناوری-نانو الکترونیک- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

2 عضو هیات علمی - گروه علوم مهندسی- دانشکده فنی و حرفه ای تبریز- دانشگاه فنی و حرفه ای

چکیده

نانولوله‌های کربنی بدلیل خواص منحصر به فرد، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است و در بسیاری از موارد نتایج حاصل بصورت محصول تجاری سازی شده است. یکی از تمایزهای اصلی آن‌ها با سایر نانو‌ذرات در نسبت بسیار بالای طول به قطر آن‌هاست که نسبت وجهی نامیده می‌شود. خواص هدایت حرارتی نانو سیال‌های و خواص مکانیکی و الکتریکی نانوکامپوزیت‌های پایه پلیمری حاوی آن‌ها مستقیما تابعی از طول نانولوله‌هاست. روش‌های رایج پخش و جدایش نانو ذرات واردن کردن آسیب‌هایی به ساختار نانولوله‌ها، موجب تغییرات قابل ملاحظه‌ای در توزیع طول آن‌ها می‌شود. از این حیث بررسی توزیع طول پس از پخش و جدایش نانولوله‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف مقاله حاضر ارایه تکنیکی سریع و مطمئن، جهت آماده‌سازی نمونه و نحوه اندازه‌گیری و استخراج توزیع طول نانولوله‌ها با صرف حداقل هزینه و زمان است. برای این منظور نانولوله‌های کربنی در کلرفورم توسط التراسونیک پروب پخش شده و توزیع طول آن‌ها توسط سه روش آنالیز تفرق دینامیکی نور، میکروسکوپ نیروی اتمی و روبشی الکترونی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای آماده‌سازی نمونه لازم جهت آنالیز، روشی تحت عنوان بستر داغ ارایه شده تا به کمک این روش از تجدید تراکم نانولوله‌ها ممانعت بعمل آید. در پایان بررسی‌ها معین گردید، اندازه‌گیری توزیع طول نانولوله‌ها با استفاده از میکروسکوپ روبشی الکترونی و یک نرم افزار آنالیز تصویر نظیر ImageJ مطابق با اهداف این تحقیق، روشی بسیار مناسب برای این منظور است.

کلیدواژه‌ها