بررسی تکنیک های کالیبراسیون برای انواع سنسورهای آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه برق-کنترل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 گروه برق-کنترل دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

3 گروه برق- کنترل دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

با گسترش فناوری ها در حوزه اندازه گیری و ابزار دقیق و توسعه روز افزون سنسورهای آزمایشگاهی در کنار الگوریتم های تخمین پیشرفته، کاربری اینگونه سنسور ها در آزمایشگاه های مختلف رشد چشمگیری یافته است. با این وجود، به خاطر خطاهای نسبتا زیاد سنسور ها که ناشی از گذشت زمان، فرسودگی، ضربه های فیزیکی، نوسانات الکتریکی و.... پیش می آید، اندازه گیری های مبتنی بر این سنسورها نیازمند شناسایی خطا ها و کالیبراسیون آنها می باشد. کالیبراسیون به عمل و فعالیتی گفته می شود که برای تست صحت و تعیین میزان خطای تجهیزات اندازه گیری، چه در ابزار دقیق و چه اتوماسیون صنعتی و آزمایشگاه ها انجام می گیرد. درک لزوم کالیبره کردن تجهیزات و کاربرد صحیح آنها یک موضوع اساسی در صنایع و آزمایشگاه های اندازه گیری می باشد. کالیبراسیون مناسب باعث می شود که تجهیزات در محدوده های تعیین شده و استاندارد عملکرد خود باقی مانده و نتایج دقیقی ارایه کنند. در این مقاله به بررسی فنی روش های کالیبراسیون انواع سنسور های آزمایشگاهی شامل ولتاژ، جریان الکتریکی، دما، رطوبت، نیرو و وزن، استرین گیج، شتاب پیزو، شتاب MEMS ، فلومتر، پرداخته می شود. کالیبراسیون یک سنسور شامل در نظر گرفتن بخش الکتریکی (مبدل و ترنسمیتر) نیز می گردد. روش های مطرح شده برای کالیبراسیون این بخش را نیز در بر می گیرد.

کلیدواژه‌ها