بررسی چالش‌های نظام مدیریت امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی،دانشکده مهندسی مکانیک، رئیس آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه صنعتی اراک،اراک، ایران

2 عضوهیات علمی، گروه مهندسی شیمی، رئیس سابق ازمایشگاه مرکزی، دانشگاه تفرش،تفرش، ایران.

3 عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، (معاونت پژوهش و فناوری)، تهران، ایران

چکیده

شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) به‌عنوان یکی از راهکارهای اساسی در جهت مدیریت بهینه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری وزارت عتف به‌منظور خدمت‌رسانی هرچه بهتر به محققین، ایجاد گردیده است. بااین‌حال در مدیریت و پیاده‌سازی آن به‌منظور نیل به اهداف مشخص‌شده، مسائل و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. ساختار اداری و نحوه مدیریت، ساختار نیروی انسانی، ساختار درآمدزایی، ساختار فضاهای فیزیکی، نوسازی و به سازی تجهیزات و به‌روزرسانی آن، خرید بهینه و نحوه بهره‌برداری از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و استقرار نظام HSE از اصلی‌ترین مسائلی است که بخصوص دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری با توجه به سیاست‌گذاری‌های وزارت عتف و رویکردها و دیدگاه‌های متفاوت مدیریت داخلی با آن مواجه‌اند. در مقاله حاضر ضمن بررسی و تحلیل مسائل بیان‌شده، راهکارهایی جهت هم‌افزایی هرچه بهتر و بیشتر 167 دانشگاه و مراکز پژوهش و فناوری زیرمجموعه وزارت عتف در جهت پیاده‌سازی و مدیریت بهینه شاعا ارائه گردیده است.
....
.
.

.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.

کلیدواژه‌ها