مروری بر چالش واژه‌گزینی در حوزه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر شبکه آزمایشگا

2 کارشناس آزمایشگاه مرکزی أانشگاه مراغه

چکیده

نخستین گام برای فراگیری و آشنایی یا کسب مهارت عملی در یک حوزه⸲ آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم مهمی است که در آن حوزه متداول است. در واقع منظور واژه‌ها و اصطلاحاتی است که صاحب نظران و پدیدآورندگان آن به تدریج در طی سالیان دراز آن‌ها را برای معانی و مقاصد ویژه‌ای وضع کرده و بکار برده-اند. اصطلاحات هر علمی همانند کلیدهایی هستند که اگر در اختیار پژوهشگر باشد به خوبی می تواند درب های ناگشوده معانی مورد نظر مربوط به آن دانش و فن را بگشاید و حقایق را به روشنی دریافته و بکار گیرد. متاسفانه علی‌رغم سابقه طولانی پژوهش در کشور هنوز برخی مفاهیم در قلمرو پژوهشی نظیر آنچه که در حوزه آزمایشگاهی متداول است با ابهامات جدی روبرو است. این موضوع در مواردی موجب بروز چالش‌های مهم و برداشت‌های ناصواب می شود که نتیجه نهایی آن پرداختن به امور تکراری و موازی کاری در کشور و اتلاف منابع مالی و غفلت از برخی امور مهم است. در این نوشتاز برخی از چالش‌ها و ابهامات در این حوزه بررسی شده است و مشکلات ناشی از آن‌ها تحلیل و موشکافی گردیده است. لذا ضرورت دارد در این زمینه مفاهیم توسط سازمان‌های مرتبط با حوزه پژوهشی به ویژه حوزه آزمایشگاهی طی نشست های متخصصین به خوبی تبیین شود تا از بروز اشتباهات و اتلاف منابع مالی در کشور جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها