چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه استقرار سیستم مدیریت HSE با نگرش استاندارد بین‌المللی ISO45001

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

مشاور HSE دانشگاه خلیج فارس مدیرHSE گروه صنعتی پلیمر بوشهر

چکیده

روند استقرار سیستم ایمنی بهداشت و محیط زیست مدت زمان کوتاهی است که در وزارت علوم از طریق معاونت پشتیبانی پژوهشی و فناوری کلید خورده است. با توجه به اینکه تلاش‌های زیادی در زمینه صورت گرفته و تفکر ایمنی در آزمایشگاه و کارگاه‌ها در بین دانشگاه و مراکز علمی از طریق برگزاری سمینارها و همایش‌ها و یا برخی دستورالعمل‌ها گسترش یافته است ولی چالش‌ها و موانع زیادی جهت استقرار دقیق آن پیش‌رو خواهد بود. که حتی مواقعی کار را تا توقف کامل پیش خواهد برد  از جمله آن عدم تطابق فعالیت‌های HSE در آزمایشگاه با استانداردهای بین‌المللی و یا آموزش‌های غیرحرفه‌ای و بدون اثربخشی مناسب، عدم استفاده از متخصصین  HSE و یا عدم سامانه‌های پایش و کنترلی در بلندمدت که زمینه فعالیت‌ها گسترش می‌یابد و صورت نگرفتن مستندسازی اصولی می‌تواند از مشکلات عمده‌ای جهت کند شدن روند استقرار این سیتم باشد.

کلیدواژه‌ها