آشنایی با دستگاه اندازه‌گیری کربن آلی کل TOC Analyser

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی

2 رئیس آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی

چکیده

کربن آلی کل (TOC) پارامتری است که اندازه‌گیری آن در مطالعات محیط زیستی و نیز در صنایع مختلفی نظیر صنعت داروسازی و تولید نیمه هادی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اندازه‌گیری دستگاهی کربن آلی، روشی سریع برای بیان میزان کربن آلی موجود در نمونه به صورت اندازه‌گیری غلظت دی‌اکسید کربن می‌باشد. این روش، یک روش غیراختصاصی است، چرا که قادر به تشخیص بین گونه‌های آلی مختلف موجود در نمونه نمی‌باشد و صرفاً نمایشگر کل ترکیبات کربنی حاضر در نمونه می‌باشد. بدلیل اهمیت TOC، بکارگیری دستگاهی که این اندازه‌گیری را با دقت بالا، در زمان کوتاه و با هزینه مناسب انجام دهد، بسیار مهم است. روش‌های مختلفی برای تبدیل کربن آلی به دی‌اکسید کربن وجود دارد که متداول‌ترین آنان اکسیداسیون در دمای بالا و در حضور کاتالیست و نیز فتواکسیداسیون کاتالیتیک، و آشکارسازی که بیش‌تر در این دستگاه‌ها مورد استفاده قرارمی‌گیرد، آشکارساز مادون قرمز غیر پراکنده (NDIR) است. دستگاه SEG ANATOCTM SERIES II که از تکنیک فتواکسیداسیون در حضور کاتالیست دی اکسید تیتانیوم بهره می‌گیرد، آنالیز کربن آلی کل را با محدوده غلظتی بالا ppm 0.5 تا 5000 ppm (μgC/mL)، زمان کوتاه ۷-۳ دقیقه و هزینه آنالیز مناسب‌ انجام می‌دهد و قابلیت اندازه‌گیری کربن آلی کل را در نمونه‌های آبی و همین طور در رسوبات پس از انجام عملیات هضم دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها