شیوه نوین ساماندهی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تحقیقاتی کشور

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

چکیده

با توجه به گسترش وسیع و روز افزون دانش، روش‌های سنتی مدیریت دانش، امروزه پاسخگوی نیازهای محققان و هم‌چنین مدیران و متخصصان کشور نبوده و مدیریت دانش خود به خود به عنوان یک علم روز که نیازمند بسترهای مناسب علمی است،  مورد بحث قرار می‌گیرد. یکی از بسترهایی که در مدیریت دانش نقشی اساسی و حیاتی دارد، ساماندهی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تحقیقاتی است که بسترسازی این موضوع، به شبکه‌ای فراگیر و مقتدر نیاز دارد؛ شبکه‌ای که بتواند امکانات موجود کشور را در راستای تحقیقات و نیازهای پژوهشی کشور سوق دهد.
بنابراین، شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه‌اندازی شده است، شیوه‌ای نوین در ساماندهی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تحقیقاتی است که موجب خواهد شد کسانی که در زمینه تحقیقات فعالیت می‌کنند، بتوانند با هم همکاری نمایند و اطلاعات و منابع خود را از طریق سلسله پیوندها و اتصالات شبکه‌های الکترونیکی به اشتراک بگذارند. بدین ترتیب از طریق این شبکه همه محققان خواهند توانست  به تمامی امکانات موجود تجهیزاتی و مواد آزمایشگاهی که در مراکز مختلف تحقیقاتی از جمله دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و غیر دولتی و پارک‌های علم و فناوری وجود دارد، دسترسی پیدا کنند. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی و توصیفی و کیفی بوده، حاصل نتایج این تحقیق نشان داده است شبکه‌سازی علاوه بر کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از امکانات،  منجر به  دسترسی آسان محققان به امکانات آزمایشگاهی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات