معرفی لوزی خطر مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشکده زیست فناوری و کارشناس آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 رئیس آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

کاربرد مواد شیمیایی در زندگی روزمره عموم مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوری که کاربرد نامناسب این مواد و عدم آشنایی با اطلاعات ایمنی از آن، موجب ایجاد مشکلات مختلفی از قبیل ناهنجاری‌های ژنتیکی برای کاربران و مشکلات زیست محیطی می‌گردد. هدف از این تحقیق معرفی یکی از علامت‌های مهم و پرکاربرد ایمنی به نام لوزی خطر   می‌باشد. بر روی برچسب معرفی بسیاری از مواد شیمیایی، این علامت نصب است و اطلاع از اینکه این علامت چیست و بیان کننده چه مطالبی است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لوزی خطر ترکیبی از چهار رنگ و تعدادی عدد است. هر یک از رنگ‌ها بیانگر مفهومی خاص در زمینه ایمنی است و نوع خطری که یک ماده شیمیایی در ارتباط با قابلیت اشتعال‌پذیری، واکنش‌پذیری، تأثیر بر روی سلامت انسان و یکسری موارد خاص را نشان می‌دهد. هر یک از اعداد نیز میزان خطر مواد شیمیایی را بیان می‌کند که به صورت کمی، حداکثر و حداقل خطر یک ماده شیمیایی را آشکار می‌سازد. در این مطالعه نشان داده شد که از طریق بکارگیری و رعایت بخشی از علائم ایمنی‌، می‌توان به راحتی از بروز خطر در آزمایشگاه‌ها جلوگیری شود. از این‌رو با ارائه چند نمونه از مواد شیمیایی پرکاربرد، سعی شد تا این موضوع روشن‌تر شود و کارشناسان و پژوهشگران فعال در آزمایشگاه از امنیت بالاتری برخوردار شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات