جایگاه آزمایشگاه انرژی در بهبود مصرف انرژی در کشور

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

چکیده

کشور ایران در منطقه‌ای قرار گرفته است که از لحاظ معادن و مخازن انرژی در رتبه خوبی قرار دارد. اما مصارف نادرست از این منابع موجب شده است که به یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان تبدیل شود. بر این اساس محققین به دنبال راهکار‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌باشند. آزمایشگاه انرژی بهترین موقعیت برای محققین است تا بتوانند با کمترین هزینه روش‌های مختلف جهت افزایش بازده انرژی در بخش‌های مختلف را مورد آزمایش و ارزیابی قرار دهند. در آزمایشگاه انرژی با توجه به تجهیزات مختلف محققین می‌توانند به بررسی دقیق تجهیزات بپردازند و نقاط ضعف آن‌ها را پیدا کنند و راه‌حل برطرف نمودن آن‌ها را ارائه کنند. بنابراین وجود این‌گونه آزمایشگاه در محیط‌های دانشگاهی با توجه به نیروی جوان موجب افزایش بهره‌وری و بهبود مصرف انرژی در کشور می‌شود. تجهیزاتی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند، مربوط به اندازه‌گیری پارامترهایی همچون دما، فشار، سرعت و ... می‌باشد که مربوط به جریان سیال و درجه حرارت سطوح در تماس با آن می‌باشد و می‌توان از این تجهیزات جهت بررسی شرایط سیستم‌های توربین گاز، توربین بخار، سیستم‌های تولید همزمان برق، حرارت و برودت و انواع موتورهای احتراق داخلی و مانند آن‌ها را استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات