معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی طیف‌سنج جرمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.

2 عضو هیأت علمی گرپه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.

چکیده

کروماتوگرافی به عنوان یک روش مقدماتی و پیش تیمار روشی توانمند برای جداسازی ترکیبات آلی و معدنی است. کروماتوگرافی گازی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های روش‌های گروماتوگرافی برای جداسازی ترکیبات فرار به کار می‌رود و دستگاه کروماتگرافی گازی-طیف‌سنج جرمی یکی از پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین دستگاه‌ها در زمینه جداسازی و شناسایی ترکیبات به شمار می‌رود. برای افزایش کارایی جداسازی ترکیبات شیمیایی، اجزای مختلفی مانند محل تزریق نمونه، آون، ستون کروماتوگرافی و دتکتور در دستگاه‌ها تعبیه گردیده است. از جمله این دتکتورها می‌توان دتکتور MASS و FID را نام برد که هر کدام نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند. اساس این روش در هنگام حرکت ترکیبات مختلف موجود در نمونه تزریق شده به دستگاه و تمایل  آن‌ها به دو فاز موجود می‌باشد. روش کروماتوگرافی- طیف‌سنجی جرمی علاوه بر جداسازی توان شناسایی ترکیبات را نیز دارد لذا برای تعیین ماهیت و ساختار شیمیایی اجزاء جداسازی شده آشکارساز طیف‌سنج جرمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اینجا اجزای یک مخلوط پس از جداسازی با ستون کروماتوگرافی، وارد محیط یونیزاسیون طیف‌سنج جرمی شده و یونیزه می‌شود و بعد با استفاده از تحلیل‌گر جرمی بر اساس نسبت جرم به بار جداسازی می‌شوند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات