ابزارهای کنترل کیفیت محصولات معدنی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان، همدان

2 گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان

چکیده

کنترل کیفیت در صنایع معدنی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. در این مقاله به بررسی روش‌های اندازه‌گیری و کنترل کیفیت پارامترهای مهم محصولات معدنی پرداخته شد. سه پارامتر مهم دانه‌بندی، عیار و درصد رطوبت که برای طیف گسترده‌ای از محصولات معدنی حائز اهمیت هستند مد نظر قرار گرفت. برای تعیین دانه‌بندی، تکنولوژی پراکندگی استاتیکی نور مبتنی بر پرتو لیزر همگرا معرفی شد. روش‌های غیرمخرب تجزیه دستگاهی برای سنجش عیار تشریح شدند. برای اندازه‌گیری درصد رطوبت محصولات معدنی یکی از دستگاه‌های جدید به نام ترازوی رطوبت‌سنج معرفی شد و اساس کار این ترازو و قابلیت‌های آن توضیح داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات