پیشرفت‌های اخیر آنالیز آفت‌کش‌ها در نمونه‌های غذایی و نوشیدنی با استفاده از تکنیک LPME جفت شده با GC-MS و LC-MS

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

کارشناس کروماتوگرافی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بررسی کیفیت و سلامت مواد غذایی از چالش‌های اصلی موثر بر وضعیت صنعتی و کشاورزی تولید این مواد است. آلاینده‌های بسیاری از منابع مختلف، غذا و نوشیدنی را آلوده ساخته و موجب بروز مشکلات خطرناکی در سلامتی انسان ها نظیر جهش های ژنی و بیماری هایی مانند سرطان می‌شوند. در گذشته، روش‌های مختلفی برای آنالیز این آلاینده‌ها استفاده شده است. یکی از این روش ها استخراج مایع- مایع (LLE)، شناخته‎شده‌ترین تکنیک مورد استفاده بوده است اما محدودیت آن، مدت زمان طولانی استخراج و آنالیز و مصرف مقادیر زیاد حلال‌های آلی سمّی و خطرناک برای محیط زیست و انسان می‌باشد. این محدودیت‌ها موجب تلاش برای جستجو و یافتن روش‌های موثر دیگری که بیشتر دوستدار محیط زیست باشند، شده است. بنابراین، این مقاله، پیشرفت‌های اخیر در فرآیندهای میکرواستخراج فاز مایع (تک قطره ای(SD-LPME)، فیبر توخالی(HF-LPME) و مایع – مایع پراکنده یا پخشی (DLLPME)) در آنالیزهای مواد غذایی و نوشیدنی ها را نشان می‌دهد. چنین اصلاحاتی برای برطرف کردن محدودیت‌های روش میکرو استخراج مایع-مایع (LLE) سنتی می‌تواند استفاده شود. هدف از این مقاله، فراهم کردن مرجعی برای تهیه ابزارهای مدیریتی مفید و موثر در جهت رفع مشکلات مربوط به آلاینده ها و کنترل کیفیت و سلامت مواد غذایی در سطح جهانی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات