دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و سطح ویژه (BET): اساس کار، مکانیسم، عمل‌کرد و تحلیل داده‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یاسوج، بخش میکروسکوپ های الکترونی و روبشی

2 گروه فیزیک، هیئت علمی دانشگاه یاسوج، معاون پژوهشی دانشگاه یاسوج

3 گروه فیزیک، هیئت علمی دانشگاه یاسوج، مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یاسوج

4 دانشگاه یاسوج، بخش آزمایشگاه مرکزی، کارشناس دستگاه BET

چکیده

روش BET جهت بررسی میزان تخلخل و سطح ویژه مواد از اهمیت بالایی برخوردار است. این روش بر پایه روش جذب سطحی بوده که کاملاً غیر مخرب و نسبت به سایر روش‌ها ارزان تر و قابلیت تحلیل داده‌های موجود؛ بسیار دقیق، راحت و موثر بوده و بر اساس سنجش میزان حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دمای ثابت می‌باشد. سلول حاوی نمونه مورد آنالیز در درون مخزن با دمای ثابت قرار گرفته و با افزایش تدریجی فشار گاز حامل و سپس با کاهش تدریجی فشارگاز حامل، میزان جذب حجم گاز توسط ماده محاسبه می‌شود. اطلاعات به دست آمده از این فرایند به صورت نمودار حجم گاز جذب و واجذب شده بدست می‌آید که می‌توان سطح ویژه ماده مورد نظر، قطر، حجم و توزیع سایز حفره‌های ماده را محاسبه کرد. با این آنالیز، می‌توان در تحقیقات مختلف از جمله نانو فناوری، صنایع پلیمری و نساجی، الکترونیک، انرژی و غیره استفاده کرد. دستگاه BET موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یاسوج؛ می‌تواند آنالیز تعیین سطح ویژه مواد، قطر منافذ، مساحت سطح، حجم منافذ، توزیع اندازه منافذ برای انواع مواد را با دقت بالایی انجام دهد. انواع فایل‌ها بسته به نیاز محقق قابل ارایه می‌باشد که می‌تواند نمودار همدمای جذب و واجذب (adsorpsion/desorpsion)، نمودار همدمایBET ، نمودار همدمای BJH ، نمودار همدمای t-plot & langmuir ، نمودار همدمایMP ، و نمودار همدمای DH باشد.

کلیدواژه‌ها