دانشگاه لرستان - آزمایشگاه مرکزی

نوع مقاله : معرفی آزمایشگاه

نویسندگان

1 رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

2 دانشگاه لرستان- گروه معدن

چکیده

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان در بهار 1392 زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان با هدف ساماندهی و بهره وری بهینه از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و فراهم آوردن دسترسی آسان و برابر به امکانات آزمایشگاهی و همچنین تبادل اطلاعات بین پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه تاسیس شده است. این دانشگاه دارای دو آزمایشگاه مرکزی شماره 1 و 2 می باشد. سایت اصلی آزمایشگاه تحت عنوان آزمایشگاه شماره 1 در دانشگاه لرستان جنب دانشکده علوم پایه قرار دارد. با توجه به دوری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از سایت اصلی دانشگاه، جهت دسترسی و رفاه پژوهشگران این دانشکده، آزمایشگاه مرکزی شماره 2 در زمستان 1395 در این دانشکده افتتاح شد. در حال حاضر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان با عضویت قطعی در شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) پاسخگوی محققین دانشگاهی، شرکت های علمی دولتی و خصوصی، سازمان‌‌‌ها و صنایع می باشد.اصلی ترین اهداف تاسیس آزمایشگاه مرکزی شامل: متمرکز شدن تجهیزات آزمایشگاهی جهت ارائه خدمات بهینه پژوهشی و فناوری توسط کارشناسان متخصص، زمینه‌سازی برای مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی، جلوگیری از خرید تجهیزات مشابه، ارتقا کارشناسان آزمایشگاهی، تسهیل خدمات رسیدن در شاعا، افزایش رضایتمندی مشتریان وسهولت در برقراری نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد.همچنین این آزمایشگاه در حال حاضر دارای آزمایشگاه محیط زیست می باشد که در حال انجام سرویس به ارگان های مربوطه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات