کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا: بایدها و نبایدها

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و رئیس آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

2 کارشناس مسئول روشهای آنالیز دستگاهی

چکیده

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا یا کروماتوگرافی مایع با فشار بالا (HPLC) یکی از تکنیک‌‌های تجزیه‌ای پرکاربرد جهت جداسازی‌های فیزیکی و شیمیایی است. در چند سال اخیر، این تکنیک بطور ویژه و بیشتر گسترش یافته است. در این تکنیک جداسازی، از فاز متحرک مایع و فاز ساکن جامد یا مایع استفاده شده است. فاز متحرک معمولا مخلوطی از حلال‌هایی مانند آب، استونیتریل و یا متانول است و تحت فشار بالا از ستون عبور داده می‌شود. برهمکنش‌های مختلفی بین هر آنالیت با فاز ساکن و متحرک اتفاق افتاده و همین برهمکنش‌های مختلف باعث عمل جداسازی می‌گردد. کاربرد وسیع این دستگاه در آنالیز مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و قدرت جداسازی بالای آن باعث استفاده گسترده از دستگاه HPLC شده است. ترکیبات غیرفرار و ترکیبات ناپایدار حرارتی که به راحتی توسط کروماتوگرافی گازی قابل اندازه‌گیری نیستند توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا اندازه‌گیری می‌شوند. اگر چه توسعه روش‌های کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با پیشرفت فناوری های ستون و دستگاهوری جدید بهبود یافته است، مشکلات همچنان وجود دارد. کاربری سخت و پیچیدگی‌های کار با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا همواره از مسائل مورد توجه در آزمایشگاه‌ها بوده که بخاطر قیمت و تکنولوژی بالای این دستگاه باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها