روش ساخت نانو ذرات به روش بالا به پایین

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 مربی گروه مواد دانشگاه صنعتی بیرجند

2 کارشناسی ارشد

چکیده

روش‌های مختلفی برای تهیه و ساخت نانو ذرات وجود دارد از مهم ترین آنها می توان روش سل ژل، مکانیزم‌های تبخیر، واکنش‌های فاز گازی ایجاد شده توسط لیزر یا پلاسما، آسیاب کردن مکانیکی را نام برد. به طور کلی مواد نانو ساختار با دو رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا قابل ساخت می‌باشند. در رویکرد بالا به پایین برای تولید محصول، یک ماده توده‌ای را شکل‌دهی و اصلاح می‌کنند. در حقیقت در این روش، یک ماده بزرگ را، با کاهش ابعاد و شکل‌دهی آن، به است، مانند بریدن، برداشتن، خرد کردن، له کردن، تراشیدن، ذوب کردن و ذره ذره کردن که همگی رویکرد ذکر شده را بیان می‌کنندروش‌های مختلفی برای تهیه و ساخت نانو ذرات وجود دارد از مهم ترین آنها می توان روش سل ژل، مکانیزم‌های تبخیر، واکنش‌های فاز گازی ایجاد شده توسط لیزر یا پلاسما، آسیاب کردن مکانیکی را نام برد. به طور کلی مواد نانو ساختار با دو رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا قابل ساخت می‌باشند. در رویکرد بالا به پایین برای تولید محصول، یک ماده توده‌ای را شکل‌دهی و اصلاح می‌کنند. در حقیقت در این روش، یک ماده بزرگ را، با کاهش ابعاد و شکل‌دهی آن، به یک محصول با ابعاد نانو می‌رسانیم. روش بالا به پایین مستلزم کاهش اندازه به کمترین میزان ممکن تا مقیاس نانومتری است، مانند بریدن، برداشتن، خرد کردن، له کردن، تراشیدن، ذوب کردن و ذره ذره کردن که همگی رویکرد ذکر شده را بیان می‌کنند

کلیدواژه‌ها