روش های افزایش دقت در طراحی سیستم های اندازه گیری آزمایشگاهی مبتنی بر مبدل های 32 بیتی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه برق-کنترل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 گروه برق-کنترل دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

با توسعه روز افزون دستگاههای اندازه گیری الکترونیکی آزمایشگاهی و افزایش پیچیدگی آنها، اهمیت افزایش دقت اندازه گیری روز به روز بیشتر می شود. عیب یابی و آزمایش سیستم های الکتریکی مستلزم اندازه گیری کمیت هایی مانند ولتاژ، جریان، مقاومت اهمی، انرژی، توان و اختلاف فاز می باشد. برای اندازه گیری بسیاری از کمیت های فیزیکی نیز کمیت مورد نظر به یک سیگنال الکتریکی تبدیل شده و با اندازه گیری کمیت الکتریکی کمیت فیزیکی اولیه نیز اندازه گیری می شود. یکی از مهمترین عواملی که دقت سیستم های اندازه گیری را تحت تاثیر قرار می دهد نویز می باشد. از آنجا که حذف بسیاری از نویز های خارجی و داخلی عملا غیر ممکن است، ساخت دستگاه های اندازه گیری با نسبت سیگنال به نویز بالا و نویز پذیری کم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله به بررسی روش های مختلف کاهش نویز که در سیستم جمع آوری داده بسیار دقیق مبتنی بر مبدل های آنالوگ به دیجیتال 32 بیتی به صورت عملی پیاده سازی شده و مورد استفاده قرار گرفته، می پردازد. در فصل اول(مقدمه) این مقاله به تعریف مساله پرداخته، در فصل دوم مراحل طراحی برد الکترونیکی سیستم نمونه برداری 32 بیتی با هدف کاهش اثر نویز مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم نحوه عملکرد مدار طراحی شده بررسی شده و در فصل چهارم ویژگی های ساختاری سیستم آزمایشگاهی 32 بیتی مورد بحث قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها