ساخت پولیش جهت براقیت بدنه خودرو با استفاده از نانو آلومینا و نانو سیلیکا

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 مربی

2 کارشناسی ارشد

چکیده

جلا در مورد خودروها وقتی دارای اهمیت است که خراش‌های ایجاد شده روی سطوح خودرو منجر به باد کردن ، پوسیدن و زنگ زدن بدنه می‌شود. پوشش‌های نانومتری باعث بهبود خواص مکانیکی روکش خودرو و مقاومت در برابر خراش می‌شوند. در این بین نانو ذرات سیلیکا، آلومینا، سیلیس، تیتانیوم و غیره که به-عنوان نانو ذرات مورد استفاده در انواع پولیش ، واکس و حتی رنگ خودرو بوده که می‌توان نتایج به دست آمده را در انواع تست‌های مخصوص (تست کارواش، QUV و غیره) با دستگاه‌های سنجش گلاس‌میتر و کروک‌میتر در حد آزمایشگاهی و عالی مشاهده نمود. در این بین آزمایشات بسیار گسترده‌ای بر روی پوشش‌های نانو و سنتی برای مقایسه براقیت صورت گرفته است که یکی از آزمایشات، تست کارواش می-باشد. ای آزمایش به گونه‌ای می‌باشد که در پوشش‌ها بعد از 60 دوره کارواش، نتایج حاصله پوشش سنتی تقریبا 35 درصد براقیت را بعد از شستشو دارا می‌باشد، در حالی که پوشش نانویی تقریبا دو برابر براقیت در پوشش سنتی خواهد داشت. البته باید اشاره کرد که آزمایش‌های انجام گرفته باید در شرایط مساوی تست شوند. با توجه به فاز مطالعاتی انجام شده در آینده نه چندان دور رنگ خودرو نیازی به پولیش و واکس نخواهد داشت و عمل پولیش با مقیاس نانو در درون رنگ خودرو ایجاد شده و رنگ‌های آینده خاصیت خود براقیت، خود تمیز شوندگی و ترمیم شوندگی حتمی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها