نمایه نویسندگان

آ

 • آذرگمان، مجید روش‌های اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]
 • آذرگمان، مجید روش ساخت نانو ذرات به روش بالا به پایین [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • آذرگمان، مجید ساخت پولیش جهت براقیت بدنه خودرو با استفاده از نانو آلومینا و نانو سیلیکا [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 67-78]
 • آقابابائی، نفیسه بررسی چالش‌های نظام مدیریت امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 27-32]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-2]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-2]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-2]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 1-1]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-2]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 1-2]

ا

 • ابوالقاسمی، میر مهدی معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی طیف‌سنج جرمی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 39-45]
 • احمدی، زیبا جراحی استریوتاکسی و کاربردهای آن در علوم زیستی و پزشکی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 27-31]
 • احمدی نسب، آرمین بررسی و مقایسه زبان‌های برنامه نویسی پایتون و پرل مورد استفاده در بیوانفورماتیک [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 59-64]
 • احمدی نسب، نوید بررسی و مقایسه زبان‌های برنامه نویسی پایتون و پرل مورد استفاده در بیوانفورماتیک [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 59-64]
 • ارازنیا، عبدالواحد ارزیابی ریسک آزمایشگاه شیمی دانشگاه بجنورد با بکارگیری روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA) [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 33-38]
 • اسدی، اسداله جراحی استریوتاکسی و کاربردهای آن در علوم زیستی و پزشکی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 27-31]
 • اسفندیاری، مجتبی ارزیابی ریسک آزمایشگاه شیمی دانشگاه بجنورد با بکارگیری روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA) [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 33-38]
 • اشراقی، محمد جواد روش‌های دینامیکی اندازه‌گیری سطح ویژه BET و کاربردهای آن در زمینه مواد ساختمانی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-58]
 • اله‌رسانی، علی معرفی و پیاده‌سازی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ (ISO IEC 17025) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 13-17]
 • ایوانی، سارا برگه‌ی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 29-35]

ب

 • بابانوری، نیما ابزارهای کنترل کیفیت محصولات معدنی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 5-11]
 • بارانی، کیانوش دانشگاه لرستان - آزمایشگاه مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 115-122]
 • براتی، زهرا آنتوسیانین ها: از منبع تا مصرف [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 5-11]
 • بزاز تولمی، لیلا آشنایی با تیوب‌‌‌های تولید پرتو ایکس و شتابگر سینکروترون [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 21-28]
 • بشرنواز، هادی میکروسکوپ‌های پروبی روبشی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 87-104]
 • بشرنواز، هادی روش‌ اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطح ویژه (BET) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 27-32]
 • بهزادی مقدم، نرجس نقش حیاتی بلانک در آماده‌سازی نمونه‌ها [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 5-10]
 • بی پروا، پوریا معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 105-112]

پ

 • پرتوی‌نیا، علی آشنایی با مبانی و اصول سم‌شناسی و نقش آن در بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 57-66]
 • پرستگاری، محمد طیف‌سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 13-19]
 • پرویزی، رقیه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM): اساس کار، مکانیسم و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 29-35]

ت

 • تقی ملک، هادی روش‌های اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]
 • تقی ملک، هادی روش ساخت نانو ذرات به روش بالا به پایین [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • تقی ملک، هادی ساخت پولیش جهت براقیت بدنه خودرو با استفاده از نانو آلومینا و نانو سیلیکا [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 67-78]
 • توکلی، سولماز آشنایی با هرباریوم در آزمایشگاه گیاه شناسی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 33-38]

ج

 • جازان، الهام دستگاه طیف سنج تحرک یونی و کاربرد آن در اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-55]
 • جعفری، محمد تقی دستگاه طیف سنج تحرک یونی و کاربرد آن در اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-55]
 • جعفری، محمدتقی معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 93-99]
 • جهانفر، مهدی میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope): اصول عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 41-46]
 • جهانفر، مهدی الکترون‌های تصویرساز در میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-43]
 • جهانی، علی آشنایی با میکروسکوپ رامان کانفوکال [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 95-102]
 • جهانی، مسلم روش های آماده سازی نمونه برای اندازه‌گیری باقی مانده فلزات سنگین در روغن های خوراکی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 79-85]
 • جوادی، سعید میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope): اصول عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 41-46]
 • جوادی آناقیزی، سعید الکترون‌های تصویرساز در میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-43]

ح

 • حاتمی، حسین معرفی اجزای دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 75-83]
 • حاتمی، حسین ریزاستخراج فاز جامد تقویت یافته با خلاء و تقویت یافته با سرمایش [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 57-72]
 • حاتمی، حسین دانشگاه لرستان - آزمایشگاه مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 115-122]
 • حاجی‌زاده اقدم، ابوالفضل بررسی چالش‌های نظام مدیریت امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 27-32]
 • حبیبی پور هادی کیاشری، مهسا روش های افزایش دقت در طراحی سیستم های اندازه گیری آزمایشگاهی مبتنی بر مبدل های 32 بیتی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • حکمتی، حمید استفاده از تکنیک MALS (پراکندگی نور در زوایای مختلف) جهت اندازه گیری دقیق جرم مولی و سایز مولکولی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 21-27]
 • حلاج جهانی، علی معرفی روش پراکندگی نور دینامیکی (Dynamic Light Scattering) [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 13-18]
 • حمیدی، سیده مهری میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope): اصول عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 41-46]
 • حمیدی دولت آباد، سهیلا روش‌های دینامیکی اندازه‌گیری سطح ویژه BET و کاربردهای آن در زمینه مواد ساختمانی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-58]
 • حمیدی سنگدهی، سیده مهری الکترون‌های تصویرساز در میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-43]

خ

 • خانی، حسین دستگاه جذب اتمی با منبع نور پیوسته (تک لامپی)، انقلابی در اسپکتروسکوپی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 65-73]
 • خدام، فاطمه طیف سنجی پراش اشعه ایکس [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 11-19]
 • خسروی، مریم آشنایی با تفنگ‌های الکترونی در میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 29-38]

د

 • داودی، محسن بررسی نکات فنی در انتخاب سنسور و دیتالاگر مناسب برای اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 15-27]
 • داودی، محسن روش های افزایش دقت در طراحی سیستم های اندازه گیری آزمایشگاهی مبتنی بر مبدل های 32 بیتی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • داودی، محسن بررسی تکنیک های کالیبراسیون برای انواع سنسورهای آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 5-17]
 • داوری، مهدی معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 113-117]
 • داوری، مهدی اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه‌های ژنتیک مولکولی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 75-83]
 • درخشنده، سید محمدرضا روش‌های دینامیکی اندازه‌گیری سطح ویژه BET و کاربردهای آن در زمینه مواد ساختمانی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-58]
 • دیمی دشت بیاض، مهدی جایگاه آزمایشگاه انرژی در بهبود مصرف انرژی در کشور [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 85-89]

ر

 • رجب نژاد، سید حسین آماده سازی آسان نمونه با روش های نوین استخراج فاز جامد در آزمایشگاه های کنترل کیفی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 5-10]
 • رحمانی، بهاره برگه‌ی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 29-35]
 • رستمکلایی، سهیل آزمایشگاه‌ها و ایمنی در برابر زلزله [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-24]
 • رضائی، کرامت الله معرفی آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 123-128]
 • رضایت، محمد رضا دستگاه طیف سنج تحرک یونی و کاربرد آن در اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-55]
 • رضایی، قاسم دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و سطح ویژه (BET): اساس کار، مکانیسم، عمل‌کرد و تحلیل داده‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 5-11]
 • رنجبر، مجید معرفی آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 123-128]

س

 • سراوانی، پریسا نقش حیاتی بلانک در آماده‌سازی نمونه‌ها [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 5-10]
 • سلطانی، الیاس معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی طیف‌سنج جرمی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 39-45]
 • سلطانی، مهناز معرفی مجتمع آزمایشگاه‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاه ایلام [دوره 3، شماره 1، 1398]
 • سید هشترودی، مهری آشنایی با دستگاه اندازه‌گیری کربن آلی کل TOC Analyser [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 47-51]
 • سیف محدثی، محبوبه شبکه‌های علمی تحقیقاتی را بشناسیم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 5-11]

ش

 • شاهسونی، محمدباقر مروری بر کاربردهای طیف‌سنجی رامان در مطالعات ساختاری پروتئین [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]
 • شیرازیان، سهیل آشنایی با میکروسکوپ رامان کانفوکال [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 95-102]
 • شیرازیان، سهیل معرفی روش پراکندگی نور دینامیکی (Dynamic Light Scattering) [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 13-18]

ص

 • صباغ‌زاده، ریحانه معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 101-103]
 • صباغ زاده، ریحانه اصول عمومی روش تجزیه‌ای کروماتوگرافی HPLC [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 45-50]
 • صفرپور، مهدیه خطرات ناشی از دستگاه‌های رایج در آزمایشگاه‌های شیمی و نکات ایمنی مربوطه [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 47-56]
 • صفری، علی نکات مهم در انتخاب فریزر 86- درجه سانتی گراد [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 49-55]
 • صوفیان، صفیه آموزش مجازی دروس آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 51-56]

ط

 • طیبان، ادریس جایگاه آزمایشگاه انرژی در بهبود مصرف انرژی در کشور [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 85-89]

ع

 • عابر، سهیل ضرورت و نحوه بازرسی HSE از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 57-67]
 • عبدالجباری، مهسا محدودیت ها و دور نمای روش های اندازه گیری غلظت آنتی بیوتیکی در محیط [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 25-31]
 • عبدالمحمدزاده، حسین طبقه‌بندی و کدبندی پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 35-40]
 • عبدالمحمدزاده، حسین معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 81-87]
 • عبدالملکی، آرش جراحی استریوتاکسی و کاربردهای آن در علوم زیستی و پزشکی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 27-31]
 • عفراتی، مهدی ابزارهای کنترل کیفیت محصولات معدنی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 5-11]
 • علی، فریبا مقدمه‌ای بر حفاظت در برابر پرتو در دستگاه‌های آنالیز پرتو ایکس [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 5-11]
 • علیائی، محمدصادق شیوه نوین ساماندهی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تحقیقاتی کشور [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 5-12]
 • علیائی، محمدصادق بررسی چالش‌های نظام مدیریت امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 27-32]
 • علی‌پور، سیامک مروری برسمّیّت نانومواد و ایمنی در محیط کار و آزمایشگاه [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-77]
 • عوض پور، ابوالقاسم دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و سطح ویژه (BET): اساس کار، مکانیسم، عمل‌کرد و تحلیل داده‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 5-11]

غ

 • غیور کاظمی، مریم مروری بر اهمیت تکنیک الایزا و کاربرد آن در صنایع غذایی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 19-25]

ف

 • فتحی رضایی، پریسا نقدی بر الگوی به اشتراک‌گذاری تجهیزات آزمایشگاهی در مراکز علمی و پژوهشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحی رضایی، پریسا معرفی دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی- فرابنفش [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 85-93]
 • فرهنگ پژوه، فرهاد معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 89-98]
 • فولادگر، مائده طیف‌سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 13-19]
 • فیروز، حمید بررسی تکنیک های کالیبراسیون برای انواع سنسورهای آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 5-17]
 • فیروز بهر افضل، سعید روش های افزایش دقت در طراحی سیستم های اندازه گیری آزمایشگاهی مبتنی بر مبدل های 32 بیتی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • فیروز بهر افضل، سعید بررسی تکنیک های کالیبراسیون برای انواع سنسورهای آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 5-17]
 • فیضی، جواد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا: بایدها و نبایدها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 73-79]
 • فیضی، جواد آماده سازی آسان نمونه با روش های نوین استخراج فاز جامد در آزمایشگاه های کنترل کیفی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 5-10]
 • فیضی، جواد مروری بر روش های خشک کردن مواد غذایی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 81-86]
 • فیضی، جواد مروری بر روش های نوین استخراج عصاره های گیاهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 13-23]
 • فیضی، جواد نقش حیاتی بلانک در آماده‌سازی نمونه‌ها [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 5-10]
 • فیضی، جواد مروری بر اهمیت تکنیک الایزا و کاربرد آن در صنایع غذایی [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 19-25]
 • فیضی، جواد آنتوسیانین ها: از منبع تا مصرف [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 5-11]
 • فیضی، جواد روش های اندازه گیری آفلاتوکسین ها [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 39-48]

ک

 • کردجزی، عارفه مروری بر روش های خشک کردن مواد غذایی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 81-86]
 • کردجزی، عارفه مروری بر روش های نوین استخراج عصاره های گیاهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 13-23]
 • کریم زاد قویدل، ایوب رویکردی نوین جهت کاهش استفاده از میکروسکوپ‌های الکترونی: بکارگیری میکروسکوپ های نوری و تکنیک پردازش تصویر جهت بررسی پخش و توزیع نانوذرات در بسترهای پلیمری [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 45-51]
 • کریم زادقویدل، ایوب بررسی تجربی توزیع طول نانولوله های کربنی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 11-14]
 • کمالی، سید حسین میکروسکوپ‌های پروبی روبشی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 87-104]
 • کمالی، سید حسین روش‌ اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطح ویژه (BET) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 27-32]
 • کیانی، غلامرضا بررسی تجربی توزیع طول نانولوله های کربنی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 11-14]
 • کیانی، غلامرضا رویکردی نوین جهت کاهش استفاده از میکروسکوپ‌های الکترونی: بکارگیری میکروسکوپ های نوری و تکنیک پردازش تصویر جهت بررسی پخش و توزیع نانوذرات در بسترهای پلیمری [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 45-51]

گ

 • گرگین، زهرا معرفی و عملکرد آزمایشگاه‌های دانشگاه صنعتی کرمانشاه [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 99-110]

م

 • مالکی شهرکی، محمد مروری برسمّیّت نانومواد و ایمنی در محیط کار و آزمایشگاه [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-77]
 • مجدانی، راحله محدودیت ها و دور نمای روش های اندازه گیری غلظت آنتی بیوتیکی در محیط [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 25-31]
 • محمدی، ابوالفضل ارزیابی ریسک آزمایشگاه شیمی دانشگاه بجنورد با بکارگیری روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA) [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 33-38]
 • محمدی، مجید آزمایشگاه‌ها و ایمنی در برابر زلزله [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-24]
 • محمدی جهانگیر، شیوا معرفی دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی- فرابنفش [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 85-93]
 • محمودی، فهیمه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا: بایدها و نبایدها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 73-79]
 • محمودی، فهیمه روش های اندازه گیری آفلاتوکسین ها [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 39-48]
 • مددی اورگانی، وحید میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM): اساس کار، مکانیسم و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 29-35]
 • مرادزادگان، آرش معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 71-78]
 • مرکی، محمدرضا روش‌های اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]
 • مرکی، محمدرضا روش ساخت نانو ذرات به روش بالا به پایین [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • مرکی، محمدرضا ساخت پولیش جهت براقیت بدنه خودرو با استفاده از نانو آلومینا و نانو سیلیکا [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 67-78]
 • مرکی، محمدرضا آئروژل: خواص مکانیکی، روش سنتر، کاربرد [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 5-12]
 • معین فر، مرجان پیشرفت‌های اخیر آنالیز آفت‌کش‌ها در نمونه‌های غذایی و نوشیدنی با استفاده از تکنیک LPME جفت شده با GC-MS و LC-MS [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 35-53]
 • معین فر، مرجان مروری بر میکرواستخراج فاز جامد – کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (SPME-HPLC) در آنالیز آفت‌کش‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 29-47]
 • مقصودی، علی معرفی لوزی خطر مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 67-74]
 • مقصودی، علی شبکه آزمایشگاهی علمی ایران ، تسهیل کننده ارتباط بین آزمایشگاه و محقق [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 27-33]
 • مهدی‌نیا، علی معرفی آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 89-92]
 • مهدی‌نیا، علی آشنایی با دستگاه اندازه‌گیری کربن آلی کل TOC Analyser [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 47-51]
 • میرآخوری نوبر، احمد نکات مهم در انتخاب فریزر 86- درجه سانتی گراد [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 49-55]

ن

 • نادری، داود معرفی لوزی خطر مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 67-74]
 • نادری، داود شبکه آزمایشگاهی علمی ایران ، تسهیل کننده ارتباط بین آزمایشگاه و محقق [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 27-33]
 • ناظمیان، صدیقه بررسی اثر بخشی کاربرد مواد و ایمنی آزمایشگاه در دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 4، 1398، صفحه 39-44]
 • نظری، مرتضی آشنایی با میکروسکوپ رامان کانفوکال [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 95-102]
 • نظری، مرتضی معرفی روش پراکندگی نور دینامیکی (Dynamic Light Scattering) [دوره 3، شماره 3، 1398، صفحه 13-18]
 • نوذری، مهران روش‌ اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطح ویژه (BET) [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 27-32]
 • نوریان، غفور چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه استقرار سیستم مدیریت HSE با نگرش استاندارد بین‌المللی ISO45001 [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 25-30]
 • نوریان، غفور فرهنگ HSE در محیط کار [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 13-25]
 • نیرومند، آزاده آشنایی با هرباریوم در آزمایشگاه گیاه شناسی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 33-38]
 • نیک‌بین، سعید اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه‌های ژنتیک مولکولی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 75-83]
 • نیک خصال، رامونا معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهرا (س) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 67-69]
 • نیکزاد، علیرضا میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM): اساس کار، مکانیسم و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 29-35]
 • نیکزاد، علیرضا دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و سطح ویژه (BET): اساس کار، مکانیسم، عمل‌کرد و تحلیل داده‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 5-11]
 • نیکزاد، علیرضا دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و سطح ویژه (BET): اساس کار، مکانیسم، عمل‌کرد و تحلیل داده‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 5-11]

ی

 • یزدانخواه، فاطمه معرفی اجزای دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 75-83]
 • یزدانخواه، فاطمه ریزاستخراج فاز جامد تقویت یافته با خلاء و تقویت یافته با سرمایش [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 57-72]
 • یزدانی، عبدالرضا اصول کارکردی پراش پرتو ایکس تک بلور [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 105-111]
 • یوسفی، رضا مروری بر کاربردهای طیف‌سنجی رامان در مطالعات ساختاری پروتئین [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]