نمایه نویسندگان

آ

 • آذرگمان، مجید روش‌های اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]
 • آذرگمان، مجید روش ساخت نانو ذرات به روش بالا به پایین [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • آذرگمان، مجید ساخت پولیش جهت براقیت بدنه خودرو با استفاده از نانو آلومینا و نانو سیلیکا [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 67-78]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-2]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 1-1]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-2]
 • آقایی، احمد سخن سردبیر [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 1-2]

ا

 • ابوالقاسمی، میر مهدی معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی طیف‌سنج جرمی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 39-45]
 • ایوانی، سارا برگه‌ی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 29-35]

ب

 • بابانوری، نیما ابزارهای کنترل کیفیت محصولات معدنی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 5-11]
 • بارانی، کیانوش دانشگاه لرستان - آزمایشگاه مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 115-122]
 • بشرنواز، هادی میکروسکوپ‌های پروبی روبشی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 87-104]
 • بی پروا، پوریا معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 105-112]

پ

 • پرتوی‌نیا، علی آشنایی با مبانی و اصول سم‌شناسی و نقش آن در بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 57-66]

ت

 • تقی ملک، هادی روش‌های اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]
 • تقی ملک، هادی روش ساخت نانو ذرات به روش بالا به پایین [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • تقی ملک، هادی ساخت پولیش جهت براقیت بدنه خودرو با استفاده از نانو آلومینا و نانو سیلیکا [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 67-78]

ج

 • جازان، الهام دستگاه طیف سنج تحرک یونی و کاربرد آن در اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-55]
 • جعفری، محمد تقی دستگاه طیف سنج تحرک یونی و کاربرد آن در اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-55]
 • جعفری، محمدتقی معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 93-99]
 • جهانی، علی آشنایی با میکروسکوپ رامان کانفوکال [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 95-102]
 • جهانی، مسلم روش های آماده سازی نمونه برای اندازه‌گیری باقی مانده فلزات سنگین در روغن های خوراکی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 79-85]

ح

 • حاتمی، حسین معرفی اجزای دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 75-83]
 • حاتمی، حسین ریزاستخراج فاز جامد تقویت یافته با خلاء و تقویت یافته با سرمایش [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 57-72]
 • حاتمی، حسین دانشگاه لرستان - آزمایشگاه مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 115-122]
 • حبیبی پور هادی کیاشری، مهسا روش های افزایش دقت در طراحی سیستم های اندازه گیری آزمایشگاهی مبتنی بر مبدل های 32 بیتی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • حکمتی، حمید استفاده از تکنیک MALS (پراکندگی نور در زوایای مختلف) جهت اندازه گیری دقیق جرم مولی و سایز مولکولی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 21-27]

خ

 • خانی، حسین دستگاه جذب اتمی با منبع نور پیوسته (تک لامپی)، انقلابی در اسپکتروسکوپی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 65-73]
 • خدام، فاطمه طیف سنجی پراش اشعه ایکس [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 11-19]
 • خسروی، مریم آشنایی با تفنگ‌های الکترونی در میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 29-38]

د

 • داودی، محسن بررسی نکات فنی در انتخاب سنسور و دیتالاگر مناسب برای اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 15-27]
 • داودی، محسن روش های افزایش دقت در طراحی سیستم های اندازه گیری آزمایشگاهی مبتنی بر مبدل های 32 بیتی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • داوری، مهدی معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 113-117]
 • داوری، مهدی اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه‌های ژنتیک مولکولی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 75-83]
 • دیمی دشت بیاض، مهدی جایگاه آزمایشگاه انرژی در بهبود مصرف انرژی در کشور [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 85-89]

ر

 • رجب نژاد، سید حسین آماده سازی آسان نمونه با روش های نوین استخراج فاز جامد در آزمایشگاه های کنترل کیفی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 5-10]
 • رحمانی، بهاره برگه‌ی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 29-35]
 • رضائی، کرامت الله معرفی آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 123-128]
 • رضایت، محمد رضا دستگاه طیف سنج تحرک یونی و کاربرد آن در اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 47-55]
 • رضایی، قاسم دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و سطح ویژه (BET): اساس کار، مکانیسم، عمل‌کرد و تحلیل داده‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 5-11]
 • رنجبر، مجید معرفی آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 123-128]

س

 • سلطانی، الیاس معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی طیف‌سنج جرمی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 39-45]

ش

 • شاهسونی، محمدباقر مروری بر کاربردهای طیف‌سنجی رامان در مطالعات ساختاری پروتئین [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]
 • شیرازیان، سهیل آشنایی با میکروسکوپ رامان کانفوکال [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 95-102]

ص

 • صباغ‌زاده، ریحانه معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 101-103]
 • صفرپور، مهدیه خطرات ناشی از دستگاه‌های رایج در آزمایشگاه‌های شیمی و نکات ایمنی مربوطه [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 47-56]
 • صفری، علی نکات مهم در انتخاب فریزر 86- درجه سانتی گراد [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 49-55]

ط

 • طیبان، ادریس جایگاه آزمایشگاه انرژی در بهبود مصرف انرژی در کشور [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 85-89]

ع

 • عفراتی، مهدی ابزارهای کنترل کیفیت محصولات معدنی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 5-11]
 • علیائی، محمدصادق شیوه نوین ساماندهی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تحقیقاتی کشور [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 5-12]
 • عوض پور، ابوالقاسم دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و سطح ویژه (BET): اساس کار، مکانیسم، عمل‌کرد و تحلیل داده‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 5-11]

ف

 • فتحی رضایی، پریسا معرفی دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی- فرابنفش [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 85-93]
 • فرهنگ پژوه، فرهاد معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 89-98]
 • فیروز بهر افضل، سعید روش های افزایش دقت در طراحی سیستم های اندازه گیری آزمایشگاهی مبتنی بر مبدل های 32 بیتی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • فیضی، جواد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا: بایدها و نبایدها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 73-79]
 • فیضی، جواد آماده سازی آسان نمونه با روش های نوین استخراج فاز جامد در آزمایشگاه های کنترل کیفی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 5-10]
 • فیضی، جواد مروری بر روش های خشک کردن مواد غذایی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 81-86]

ک

 • کردجزی، عارفه مروری بر روش های خشک کردن مواد غذایی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 81-86]
 • کمالی، سید حسین میکروسکوپ‌های پروبی روبشی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 87-104]

گ

 • گرگین، زهرا معرفی و عملکرد آزمایشگاه‌های دانشگاه صنعتی کرمانشاه [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 99-110]

م

 • محمدی جهانگیر، شیوا معرفی دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی- فرابنفش [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 85-93]
 • محمودی، فهیمه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا: بایدها و نبایدها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 73-79]
 • مرکی، محمدرضا روش‌های اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]
 • مرکی، محمدرضا روش ساخت نانو ذرات به روش بالا به پایین [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 37-46]
 • مرکی، محمدرضا ساخت پولیش جهت براقیت بدنه خودرو با استفاده از نانو آلومینا و نانو سیلیکا [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 67-78]
 • معین فر، مرجان پیشرفت‌های اخیر آنالیز آفت‌کش‌ها در نمونه‌های غذایی و نوشیدنی با استفاده از تکنیک LPME جفت شده با GC-MS و LC-MS [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 35-53]
 • معین فر، مرجان مروری بر میکرواستخراج فاز جامد – کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (SPME-HPLC) در آنالیز آفت‌کش‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 29-47]
 • مقصودی، علی معرفی لوزی خطر مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 67-74]
 • مقصودی، علی شبکه آزمایشگاهی علمی ایران ، تسهیل کننده ارتباط بین آزمایشگاه و محقق [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 27-33]
 • میرآخوری نوبر، احمد نکات مهم در انتخاب فریزر 86- درجه سانتی گراد [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 49-55]

ن

 • نادری، داود معرفی لوزی خطر مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 67-74]
 • نادری، داود شبکه آزمایشگاهی علمی ایران ، تسهیل کننده ارتباط بین آزمایشگاه و محقق [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 27-33]
 • نظری، مرتضی آشنایی با میکروسکوپ رامان کانفوکال [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 95-102]
 • نوریان، غفور فرهنگ HSE در محیط کار [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 13-25]
 • نیک‌بین، سعید اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه‌های ژنتیک مولکولی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 75-83]
 • نیکزاد، علیرضا دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و سطح ویژه (BET): اساس کار، مکانیسم، عمل‌کرد و تحلیل داده‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 5-11]
 • نیکزاد، علیرضا دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و سطح ویژه (BET): اساس کار، مکانیسم، عمل‌کرد و تحلیل داده‌ها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 5-11]

ی

 • یزدانخواه، فاطمه معرفی اجزای دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 75-83]
 • یزدانخواه، فاطمه ریزاستخراج فاز جامد تقویت یافته با خلاء و تقویت یافته با سرمایش [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 57-72]
 • یزدانی، عبدالرضا اصول کارکردی پراش پرتو ایکس تک بلور [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 105-111]
 • یوسفی، رضا مروری بر کاربردهای طیف‌سنجی رامان در مطالعات ساختاری پروتئین [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]