نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی نسب، آرمین بررسی و مقایسه زبان‌های برنامه نویسی پایتون و پرل مورد استفاده در بیوانفورماتیک [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 59-64]
 • احمدی نسب، نوید بررسی و مقایسه زبان‌های برنامه نویسی پایتون و پرل مورد استفاده در بیوانفورماتیک [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 59-64]
 • اشراقی، محمد جواد روش‌های دینامیکی اندازه‌گیری سطح ویژه BET و کاربردهای آن در زمینه مواد ساختمانی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-58]
 • اله‌رسانی، علی معرفی و پیاده‌سازی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ (ISO IEC 17025) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 13-17]

ب

 • بزاز تولمی، لیلا آشنایی با تیوب‌‌‌های تولید پرتو ایکس و شتابگر سینکروترون [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 21-28]

پ

 • پرستگاری، محمد طیف‌سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 13-19]
 • پرویزی، رقیه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM): اساس کار، مکانیسم و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 29-35]

ج

 • جهانفر، مهدی میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope): اصول عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 41-46]
 • جهانفر، مهدی الکترون‌های تصویرساز در میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-43]
 • جوادی، سعید میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope): اصول عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 41-46]
 • جوادی آناقیزی، سعید الکترون‌های تصویرساز در میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-43]

ح

 • حمیدی، سیده مهری میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope): اصول عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 41-46]
 • حمیدی دولت آباد، سهیلا روش‌های دینامیکی اندازه‌گیری سطح ویژه BET و کاربردهای آن در زمینه مواد ساختمانی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-58]
 • حمیدی سنگدهی، سیده مهری الکترون‌های تصویرساز در میکروسکوپ الکترونی روبشی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 37-43]

د

 • درخشنده، سید محمدرضا روش‌های دینامیکی اندازه‌گیری سطح ویژه BET و کاربردهای آن در زمینه مواد ساختمانی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 53-58]

ر

 • رستمکلایی، سهیل آزمایشگاه‌ها و ایمنی در برابر زلزله [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-24]

س

ص

 • صباغ زاده، ریحانه اصول عمومی روش تجزیه‌ای کروماتوگرافی HPLC [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 45-50]
 • صوفیان، صفیه آموزش مجازی دروس آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 51-56]

ع

 • عابر، سهیل ضرورت و نحوه بازرسی HSE از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 57-67]
 • عبدالمحمدزاده، حسین طبقه‌بندی و کدبندی پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 35-40]
 • عبدالمحمدزاده، حسین معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 81-87]
 • علی، فریبا مقدمه‌ای بر حفاظت در برابر پرتو در دستگاه‌های آنالیز پرتو ایکس [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 5-11]
 • علی‌پور، سیامک مروری برسمّیّت نانومواد و ایمنی در محیط کار و آزمایشگاه [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-77]

ف

 • فولادگر، مائده طیف‌سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 13-19]

م

 • مالکی شهرکی، محمد مروری برسمّیّت نانومواد و ایمنی در محیط کار و آزمایشگاه [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 69-77]
 • محمدی، مجید آزمایشگاه‌ها و ایمنی در برابر زلزله [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 19-24]
 • مددی اورگانی، وحید میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM): اساس کار، مکانیسم و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 29-35]
 • مرادزادگان، آرش معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 71-78]
 • مهدی‌نیا، علی معرفی آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 89-92]
 • مهدی‌نیا، علی آشنایی با دستگاه اندازه‌گیری کربن آلی کل TOC Analyser [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 47-51]

ن

 • نوریان، غفور چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه استقرار سیستم مدیریت HSE با نگرش استاندارد بین‌المللی ISO45001 [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 25-30]
 • نیک خصال، رامونا معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهرا (س) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 67-69]
 • نیکزاد، علیرضا میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM): اساس کار، مکانیسم و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 29-35]