دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1396، صفحه 1-92 
میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM): اساس کار، مکانیسم و عملکرد

صفحه 29-35

وحید مددی اورگانی؛ علیرضا نیکزاد؛ رقیه پرویزی


الکترون‌های تصویرساز در میکروسکوپ الکترونی روبشی

صفحه 37-43

سیده مهری حمیدی سنگدهی؛ سعید جوادی آناقیزی؛ مهدی جهانفر