فصلنامه علمی «رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران» با هدف ارائه آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی در حوزه آزمایشگاهی و همچنین ترویج و ارتقای سطح آزمایشگاه‌های علمی ایران اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب نظران از سراسر کشور می نماید. به علاوه این نشریه بستری مناسب جهت ایجاد ارتباط مؤثر، پویا و فعال مابین اعضای شبکه آزمایشگاه‌های علمی کشور به منظور هم‌­افزایی در میان تخصص­‌های مختلف فراهم می نماید.

تمام مراحل ارسال مقاله، داوری و پذیرش، به صورت آنلاین انجام می‌شود و دسترسی به مقالات منتشر شده کاملاً آزاد است.

 

....................................................................................

 

این فصلنامه موضوعات زیر را در برمی‌گیرد:

  • ارائه آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی در تمام حوزه های آزمایشگاهی
  • معرفی پیشرفتهای جدید در زمینه استفاده از دستگاههای آزمایشگاهی
  • برنامه های آموزشی در حوزه علوم آزمایشگاهی
  • اهمیت استانداردسازی و همچنین بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در آزمایشگاه‌
شماره جاری: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، دی 1400