روش های آماده سازی نمونه برای اندازه‌گیری باقی مانده فلزات سنگین در روغن های خوراکی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

چکیده

در دهه‌های اخیر همزمان با افزایش آگاهی مصرف کننده‌ها از کیفیت مواد غذایی، معیارهای سختگیرانه‌ای برای حدود مجاز باقی مانده‌های مضر در مواد غذایی، از جمله فلزات سنگین، تنظیم شده است. روغن‌های گیاهی گروه بزرگی از ترکیبات هستند که از منابع گیاهی مختلفی استخراج شده و محتوی انواع آنتی اکسیدان‌های طبیعی، ویتامین‌های محلول در چربی و عناصر ضروری هستند. وجود عناصر فلزی در روغن-های خوراکی بر پایداری آن تاثیر گذاشته و سرعت اکسایش ترکیبات هتروآروماتیک خاص و هیدروکربن-هایی مانند آلکن‌ها و هیدروکربن‌های حلقوی را افزایش می‌دهد. به همین دلیل اندازه‌گیری فلزات معیاری مهم از کیفیت روغن‌های گیاهی است که به دلیل پایین بودن غلظت و نیز پیچیدگی‌های بافت آلی نمونه، همواره با یک چالش تجزیه‌ای مواجه است. روش‌های طیف سنجی مبتنی بر پلاسما و طیف سنجی جذب اتمی با منبع کوره گرافیتی از متداولترین روش‌ها در اندازه‌گیری فلزات در روغن‌های خوراکی هستند اما نتایج بدست آمده با این تکنیک‌ها وابسته به نوع روش به کار رفته برای آماده سازی نمونه است. روش‌های آماده‌سازی مورد استفاده شامل خاکسترسازی، هضم اسیدی، تولید امولسیون، رقیق سازی با حلال، استخراج مایع- مایع و ورود مستقیم نمونه است. هدف این مطالعه معرفی و مقایسه روش‌های مختلف آماده سازی نمونه برای اندازه‌گیری فلزات در روغن‌های خوراکی بوده است.

کلیدواژه‌ها