راهنمای نویسندگان

نویسندگان باید مقالات خود را پس از تنظیم طبق راهنمای تدوین زیر به پایگاه مجله ارسال کنند.

امروزه لزوم رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقالات و گزارش‌‌های علمی بیش از بیش احساس می­‌شود. بنابراین، نکات زیر برای توجه بیشتر نویسندگان یادآوری می شود:

  • مسئولیت مطالب مندرج در مقاله برعهده نویسنده یا نویسندگان مقاله به ویژه نویسنده مسئول مکاتبات است.
  • مقاله ارسالی به این نشریه نباید قبلاً در نشریه دیگری اعم از خارجی یا داخلی چاپ شده باشد. ضمناً، در مدت بررسی مقاله در این نشریه نیز نباید به نشریه دیگری برای بررسی و چاپ ارائه شود.
  • حذف، اضافه کردن یا تغییر ترتیب نویسندگان و نیز تغییر نویسنده مسئول مکاتبات پس از طی مراحل داوری مجاز  نمی‌باشد.
  • نویسنده(گان) متعهد می شوند، آن بخش از مقاله که به منبعی ارجاع داده نشده، از نوشتار دیگری اخذ نشده و در  صورت احراز هرگونه ادعایی مسئولیت پاسخگویی برعهده ایشان خواهد بود.
  • دفتر نشریه در قبول، رد، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است.
  • نویسنده (گان) در مرحله اول ارسال مقاله باید فایل PDF مقاله را  ارسال کنند. (در این مرحله فایل Word قابل قبول نیست).
  • پس از پذیرش نهایی مقاله، فایل‌های Word و تصاویر و شکل‌ها با فرمت JPG یا PNG  از نویسنده دریافت می‌شود. متن مقاله بدون تصاویر و جداول نباید بیش‌تر از ۱۵ صفحه باشد.
  • تعداد جداول و تصاویر ( بخش های یک تصویر نیز خود یک تصویر جداگانه محسوب می شود)  نباید بیش‌تر از ۱۵ عدد باشد.
  • تعداد مراجع حداکثر می‌تواند ۳۰ مرجع باشد.
  • ضروری است نامه درخواست چاپ مقاله در نشریه شاعا با تأکید بر عدم ارسال و یا چاپ مقاله در سایر نشریات نیز ارسال شود. (از اینجا فرم مربوطه را دانلود و پس از تکمیل فرمت PDF آن را به همراه فایل مقاله سابمیت نمائید).

 

ساختار مقاله

لطفاً فرمت مقالات نشریه شاعا را از این اینجا دانلود کرده و متن مقاله خود را در این فرمت تایپ کرده و ارسال کنید. لطفاً تمامی موارد ذکر شده رعایت شود تا روند داوری مقاله طولانی نگردد. (در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده مقاله جهت تصحیح به نویسنده ارسال خواهد شد).

 

شیوه استناد دهی در مقالات

لطفاً راهنمای استناد دهی در مقالات را از اینجا دانلود نموده و مراجع مقالات خود را طبق این شیوه‌نامه نگارش کنید.