ارزیابی ریسک آزمایشگاه شیمی دانشگاه بجنورد با بکارگیری روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

University of Bojnord

چکیده

امروزه علی‌رغم ارتقاء نسبی سطح ایمنی در آزمایشگاههای مختلف، کماکان شاهد وقوع موارد متعددی از حوادث خطر آفرین و حتی مرگ آور هستیم. ارزیابی ریسک یک روش مدون و سازمان یافته برای شناسایی و ارزیابی خطرات به منظور کاهش ریسک به سطح قابل قبول است. روش FMEA یکی از روشهای پر کاربرد در ارزیابی و اولویت بندی ریسک می‌باشد. شناسایی ریسک خطرات بالقوه موجود در آزمایشگاهها و تلاش در راستای ایجاد شرایط ایمن برای کارکنان و دانشجویان از جوانب مختلف حائز اهمیت است. در سالیان اخیر، روشهای مختلفی برای ارزیابی ریسک توسعه یافته اند. یکی از این روشها، شیوه حالت‌های شکست و تجزیه و تحلیل پیامد (FMEA) می باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی مخاطرات احتمالی و ارزیابی ریسک به روش FMEA در آزمایشگاه شیمی دانشگاه بجنورد است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد، از 16 خطر شناسایی شده درآرمایشگاه شیمی، %81 درصد آنها در محدوده‌ی "ریسک بالا" و %19 در محدوده‌ی "ریسک پایین" قرار دارند. بالاترین RPN، مربوط به خطرات الکتریسیته، مواد شیمیایی، تهویه، پسماند مواد شیمیایی و حریق می‌باشد. با توجه به بالا بودن سطح ریسک در آزمایشگاه شیمی، اقدامات اصلاحی مناسب متناسب با هرخطر پیشنهاد شد که اولویت انجام این اقدام ها بر اساس عدد اولویت ریسک (RPN) است.

کلیدواژه‌ها