اصول اخلاقی انتشار مقاله

تلاش بر این است که نتایج جدید و بکر پژوهشگران در این مجله بازتاب پیدا کند و از ورود و بررسی مقالاتی که قبلاً در محل دیگری از آن‌ها استفاده انتشاری شده است  و یا از نتیجه کار دیگران استفاده  شده باشد جلوگیری شود.

 نوع داوری در مجله به صورت  "Double blind peer review" بوده به طوری که نویسنده و داور  برای یکدیگر به صورت ناشناس  هستند. نویسندگان  در قبال  ارسال و چاپ مقاله در مجله  هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد و تمامی هزینه چاپ به عهده ناشر می‌باشد.  ضمناً دسترسی به نسخه آنلاین مقالات  آزاد است. (Open Access)

مجله شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران پیرو  اخلاق و قانون چاپ بوده و در مواردی که سرقت علمی انجام شود و یا نویسنده بر خلاف تعهد خود عملی انجام دهد  (برای مثال حذف و اضافه کردن نام نویسنده و یا استفاده از مطالب و اطلاعات سازمان‌‌های دیگر بدون کسب مجوز)، جهت برخورد با نویسندگان از دستورالعمل (Cope (Committee on Publication Ethics پیروی خواهد کرد.

برای جلوگیری از  سرقت ادبی،  فرم تعهد مقالات  از نویسندگان دریافت می‌گردد که در آن  نویسندگان موارد زیر را تایید می‌کنند:

  • تمامی افرادی که نام آن‌ها به عنوان همکار در این مقاله اعلام شده است در این فعالیت علمی مشارکت داشته‌اند و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته‌اند رعایت شده است.
  • این مقاله پیش از این در نشریه علمی دیگری به چاپ نرسیده است و تا زمان اعلام نتیجه از طرف نشریه علمی-تخصصی شاعا به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.
  • در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق حرفه‌­ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی‌ها، سازمان‌ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت شده است.