رویکردی نوین جهت کاهش استفاده از میکروسکوپ‌های الکترونی: بکارگیری میکروسکوپ های نوری و تکنیک پردازش تصویر جهت بررسی پخش و توزیع نانوذرات در بسترهای پلیمری

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه علوم مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک تبریز، دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز ، تبریز، ایران

2 نانوفناوری-نانو الکترونیک- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده

از جمله کاربردهای نانوذرات تولید نانوکامپوزیت‌های پایه پلیمری است. خواص این نانوکامپوزیت‌ها مستقیمأ وابسته به پخش و جدایش نانوذرات در بستر پلیمر است. در اکثریت پژوهش‌ها برای بررسی توزیع و پخش نانوذرات از میکروسکوپ‌های روبشی و عبوری الکترونی استفاده می‌شود. عدم امکان روبش تمام زمینه نانوکامپوزیت جهت تصویربرداری توسط میکروسکوپ الکترونی سبب می‌شود تا جهت مطالعه توزیع و پخش‌، نیاز به آزمون‌های تکمیلی طیف‌نگاری باشد. از سوی دیگر دسترسی به میکروسکوپ‌های الکترونی با محدودیت مواجه است و در مراکز علمی مجهز به این میکروسکوپ‌ها که به پژوهشگران خدمات ارایه می-نمایند، مطالعه توزیع و پخش نانو ذرات در بستر پلیمری بر ترافیک‌کاری آن‌ها افزوده است و در بسیاری از موارد پژوهشگران، مدت زمان زیادی را جهت تصویربرداری از نمونه‌های خود در انتظار به سر می‌برند. مقاله حاضر با رویکردی نوین در تلاش است روشی جامع، علمی و بسیار ارزان قیمت برای مطالعه توزیع و پخش نانو ذرات در بسترهای پلیمری ارایه نماید که در این تکنیک از میکروسکوپ‌های نوری معمولی استفاده می-گردد که تقریبأ در تمام آزمایشگاه‌ها در دسترس پژوهشگران قرار دارد. برای معرفی و تشریح این روش، نانوکامپوزیت پلی‌متیل‌متا‌آکریلات/نانولوله‌های کربنی که با روش انحلالی تهیه می‌شود بعنوان مورد تحت مطالعه انتخاب شده است. در گام نخست روشی جهت تسهیل تهیه لایه نازک نانوکامپوزیت بدون نیاز به دستگاه میکروتوم ارایه شده و سپس با میکروسکوپ نوری و بکارگیری نرم افزار ImageJ، پخش و توزیع نانولوله‌های کربنی بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها