برگه‌ی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 کرمانشاه-باغ ابریشم-دانشگاه رازی-دانشکده شیمی

چکیده

در آزمایشگاه‌‌ها بیش از صدها نوع ماده‌ی شیمیایی و ترکیبات متنوع وجود دارد که هریک می-تواند تأثیرات خاص و خطرناکی بر سلامت انسان بگذارد. برخی از این تأثیرات دراز مدت هستند و در طول زمان باعث ایجاد آسیب می‌شوند و انواعی دیگر در صورت استفاده‌ی نادرست یا عدم رعایت موارد ایمنی باعث بروز خطرات و اتفاقات ناگوار آنی می‌‌شوند. با وجود اینکه استفاده از برچسب‌های ایمنی یک روش موثر برای ارائه‌ی اطلاعات درباره مواد شیمیایی خطرناک است، اما برخی اوقات به اطلاعاتی بیشتر ازآنچه در برچسب‌ها آورده شده نیاز است. برگه‌ی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی، اطلاعات پایه‌ای را در باره مواد یا فرآورده‌های شیمیایی در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهد و به نوعی دفترچه راهنمای یک ماده‌ی شیمیایی محسوب می‌‌شود. این برگه همچنین شامل اطلاعاتی پیرامون خصوصیات، پتانسیل آسیب‌‌زایی مواد، نحوه‌ی استفاده‌ی ایمن و چگونگی برخورد در مواقع اضطراری می‌باشد. در حقیقت برگه‌ی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی می‌تواند به عنوان یک مرجع برای تهیه‌ی برچسب ایمنی مواد نیز به کار رود. به طور کلی می‌توان گفت که برگه‌ی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی، اطلاعاتی را در مورد خطرات این مواد در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهد که با آگاهی از این اطلاعات، مصرف کننده قادر خواهد بود از خطرات ناشی از استفاده، جابه‌جایی و انبارش نادرست آن ماده در امان باشد. هدف این مقاله، معرفی برگه‌ی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ، آشنایی با بخش‌‌های مختلف تشکیل دهنده آن و بررسی برخی از محدودیت‌های آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها