نویسنده = سید حسین کمالی
تعداد مقالات: 2
1. روش‌ اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطح ویژه (BET)

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 27-32

مهران نوذری؛ هادی بشرنواز؛ سید حسین کمالی


2. میکروسکوپ‌های پروبی روبشی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-104

هادی بشرنواز؛ سید حسین کمالی