روش‌ اندازه‌گیری میزان تخلخل و سطح ویژه (BET)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشگاه اردبیل، ایران

2 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی

3 شیمی-شیمی-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل-ایران

چکیده

امروزه با گسترش و رشد جوامع بشری، تامین نیازهای مختلف هم‌چون دارو، پوشاک، صنایع غذایی و غیره یکی از دغدغه‌های اصلی اکثر کشورهای جهان محسوب می‌شوند. محققان با بکارگیری فناوری نانو در علوم مختلف هم‌چون علوم دارویی، صنایع غذایی و پوشاک درصدد رفع این نیازها برآمدند. از این رو، اندازه-گیری دقیق مساحت سطح و میزان تخلخل و حجم و توزیع منافذ در بسیاری از کاربردها مانند کاتالیست‌ها، نانو جاذب‌ها، ترکیبات و افزودنی‌ها، مواد دارویی و صنایع غذایی و هم‌چنین در نانوساختارهایی نظیر نانوذرات فلزی، نانو‌‌لوله‌ها، نانوالیاف و غیره از اهمیت بالایی برخوردار است. روش‌های مختلفی جهت اندازه‌گیری مساحت سطح و تخلخل، مورد توجه قرار گرفته است که می‌توان به روش‌های میکروسکوپی و روش‌های مبتنی بر جذب اشاره نمود. در نمونه‌های جامد با سطوح غیرقابل نفوذ تعیین مساحت سطح به صورت تقریبی قابل اندازه‌گیری می‌باشد. اما در مورد نمونه‌هایی با ساختار متخلخل، جهت تعیین میزان تخلخل و همچنین مساحت سطح کل آن دشواری‌هایی وجود دارد. یکی از مهمترین روش‌ها جهت اندازه‌گیری دقیق مساحت کل نمونه‌های متخلخل روش BET می‌باشد که بر اساس جذب برخی گونه‌های مولکولی خاص در حالت گاز روی سطح آن‌ها استوار است. در این مقاله به بررسی مفاهیم اولیه هم‌چون تخلخل، انواع تخلخل، سطح ویژه، انواع نمودارهای BET و غیره می‌پردازیم تا به فراگیری هر چه بهتر نحوه عملکرد این نوع روش کمکی کرده باشیم

کلیدواژه‌ها