روش های اندازه گیری آفلاتوکسین ها

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و رئیس آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

2 کارشناس مسئول روشهای آنالیز دستگاهی

چکیده

آفلاتوکسین ها متابولیت های ثانویه سرطان زا هستند که عمدتا توسط دوگونه قارچ به نام آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید می شوند. این گونه های قارچی آلوده کننده مواد غذایی و همچنین خوراک دام و عامل آلودگی محصولات کشاورزی به آفلاتوکسین ها هستند. این سموم می توانند در سطح بسیار گسترده آلودگی ایجاد کنند. آفلاتوکسین ها را می توان در بیش از صد نوع محصولات زراعی و غذایی از جمله بادام زمینی، ذرت، برنج، سس سویا، سرکه، روغن گیاه، پسته، چای، گیاه دارویی چینی، تخم مرغ، شیر، خوراک دام و غیره مشاهده کرد. سمیت آفلاتوکسین ها خطر جدی برای سلامتی انسان ها و همچنین مسئول ضایعات و تلفات در محصولات غذایی و خوراک دام محسوب می شوند. تعیین غلظت آنها در مواد غذایی و خوراک دام بسیار مهم است. روش های مختلف اندازه گیری آفلاتوکسین ها به طور گسترده در سه گروه قرار دارند: کروماتوگرافی، ایمونوشیمیایی و طیف سنجی. هرکدام از روش ها دارای مزایا و معایبی هستند که آگاهی از آنها هنگام انتخاب روش حائز اهمیت می باشد. علاوه بر این ها فناوری های جدیدی راه اندازی شده اند تا بتوانند تشخیص آفلاتوکسین ها را سریع تر، با حساسیت بالاتر و قابل اطمینان تر کنند. با دسترسی بیشتر به فناوری های دقیق تشخیص آفلاتوکسین ها می توان اقدامات علمی و عملی جهت کاهش مواجهه انسان با آفلاتوکسین ها انجام داد. این مطالعه به بررسی مهمترین روش های تشخیص آفلاتوکسین ها می پردازد.

کلیدواژه‌ها