نویسنده = محسن داودی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تکنیک های کالیبراسیون برای انواع سنسورهای آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 5-17

محسن داودی؛ سعید فیروز بهر افضل؛ حمید فیروز


2. روش های افزایش دقت در طراحی سیستم های اندازه گیری آزمایشگاهی مبتنی بر مبدل های 32 بیتی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-66

محسن داودی؛ سعید فیروز بهر افضل؛ مهسا حبیبی پور هادی کیاشری