نویسنده = آرش عبدالملکی
تعداد مقالات: 1
1. جراحی استریوتاکسی و کاربردهای آن در علوم زیستی و پزشکی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 27-31

آرش عبدالملکی؛ اسداله اسدی؛ زیبا احمدی