کلیدواژه‌ها = کروماتوگرافی
تعداد مقالات: 2
1. روش های اندازه گیری آفلاتوکسین ها

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 39-48

جواد فیضی؛ فهیمه محمودی


2. معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی طیف‌سنج جرمی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-45

الیاس سلطانی؛ میر مهدی ابوالقاسمی